Cinque Terre

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2

Tác giả :
Thể Loại : Kiến Trúc - Xây Dựng
PDF Đọc Online


Chương 8: Thiết kế nền đường

Chương 9: Chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường

Chương 10: Cấu tạo áo đường

Chương 11: Tính toán cường độ (bề dầy) áo đường mềm

Chương 12: Tính toán thiết kế áo đường cứng

Chương 13: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm

Chương 14: Khảo sát thủy văn phụ vụ thiết kế nềm đường và công trình thoát nước mặt

Phần phụ lục

Có thể bạn thích sách  Kiến Trúc Cổ Việt Nam Từ Cái Nhìn Khảo Cổ Học