Cinque Terre

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 4

Tác giả :
Thể Loại : Kiến Trúc - Xây Dựng
PDF Đọc Online


Giáo trình Thiết kế đường ô tô (Tập 4) trình bày những nội dung về công tác khảo sát thiết kế đường ôtô ở các giai đoạn khác nhau; trong đó trình bày kỹ nội dung và phương pháp điều tra giao thông, phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá các phương án thiết kế; phương pháp thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang và đặc điểm công tác khảo sát thiết kế đường trong các điều kiện thiên nhiên khác nhau.

Có thể bạn thích sách  Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô