Cinque Terre

Trí Tuệ Giả Tạo: Internet Đã Làm Gì Chúng Ta?

Tác giả :
Thể Loại : Khoa Học - Kỹ Thuật
EPUB MOBI


Được xem như mồi lửa cho cuộc tranh luận dường như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt về sức mạnh lẫn mối họa của công nghệ, Trí tuệ giả tạo chính là tác phẩm best-seller của Nicholas Carr mở mang cho chúng ta về nhiều khía cạnh khác nhau của Internet. Bao hàm trong nó cả lịch sử trí tuệ, khoa học phổ thông và phê phán văn hóa, Trí tuệ giả tạo tỏa sáng rực rỡ với những câu chuyện minh họa đậm nét khiến độc giả không thể nào quên, bên cạnh những câu hỏi sâu sắc mà nó đặt ra về nền tảng tinh thần của chúng ta ngày nay.
Type+Làm ebook: thanhbt tve-4u

Có thể bạn thích sách  201 Bài Toán Vui Luyện Trí Thông Minh