Cinque Terre

Sử Trung Quốc

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị


lịch sử Trung Hoa là lịch sử của một nền văn minh vô cùng độc đặc (infiniment originale: Guillermaz), tuy ra đời sau vài nền văn minh khác: Ai Cập, Lưỡng Hà… nhưng tồn tại lâu nhất. Khoảng 3.000 năm trước, nó xuất hiện từ miền trung du sông Hoàng Hà.

Có thể bạn thích sách  Hitler Và Những Sứ Mạng Bí Mật Của Skorzeny