Cinque Terre

Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần – Tập 7

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Phương Tây
EPUB MOBI


Harry Potter và Bảo bối Tử thần (nguyên tác tiếng Anh: Harry Potter and the Deathly Hallows) là cuốn sách thứ bảy và cũng là cuối cùng của bộ tiểu thuyết giả tưởng Harry Potter của nhà văn Anh J.K. Rowling. Nguyên bản tiếng Anh được phát hành đồng thời tại Anh, Hoa Kỳ, Canada và một số nước khác (trong đó có Việt Nam) vào ngày 21 tháng 7 năm 2007. Bản dịch tiếng Việt vẫn do nhà văn Lý Lan đảm nhiệm, xuất bản ngày 27 tháng 10 cùng năm.

Có thể bạn thích sách  Miếng Da Lừa (La Peau de chagrin)
topist.com.co