Cinque Terre

Biết Người

Tác giả :
Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
EPUB MOBI


Biết Người – Tâm lý học áp dụng trong đời sống thực tiển.

Về tâm lý học, ngoài các phần tâm lý học thuần túy mà người ta cũng gọi là tâm lý học ở nhà trường, còn phần tâm lý học thực tiễn, cái phần tâm lý học “có thể dùng vào một công việc gì” mà các nhà tâm lý học hiện giờ, nhất là những nhà tâm lý học Anh-Mỹ vốn vẫn có óc thực tiễn, đặc biệt chú trọng và đang hướng những tìm tòi, khảo cứu của họ vào đó.

Người ta có thể áp dụng tâm lý học vào các ngành đại để:

– Về y học: Khoa phân tâm thần học, tâm lý học.

– Về chức nghiệp: Hướng dẫn trong việc chọn nghề, tuyển trạch người làm, tổ chức công -việc làm.

– Về giáo dục: Hướng dẫn việc học, tuyển trạch, tâm lý nhi đồng, khoa sư phạm.

– Về thương mại: Bán hàng, quảng cáo.

Có thể bạn thích sách  Trí Tuệ Đám Đông:vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số