Cinque Terre

Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư – Thuật Nói Chuyện

Tác giả :
Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
EPUB MOBI


Cuốn Nghệ thuật nói chuyện không phải là những thuyết giáo lí luận sâu xa khó hiểu, mà nó chú trọng đến việc thông qua những ví dụ thực tiễn sinh động, dễ hiểu, điển hình để thể hiện điều quan trọng của ngôn ngữ trí tuệ. Tính trí tuệ, sự thú vị, tính thực tiễn chính là những đặc điểm mà cuốn sách này cố gắng thể hiện.

Có thể bạn thích sách  Xu Thế Không Gì Ngăn Cản Nổi