Cinque Terre

Xứ đàng trong năm 1621

Tác giả :
Thể Loại : Hồi Ký - Tuỳ Bút
EPUB


“Vào đầu thế kỷ 17, nghĩa là trước đây gần 400 năm, đã có một người Ý tới Đàng Trong. Trong gần năm năm trời, ông đã xem xét và nhận định về đất nước và con người Việt Nam. Rồi vào năm 1621-1622 ông đã viết một bản tường trình rất lạc quan, rất trìu mến.

Có thể bạn thích sách  Nhật Ký Của Nancy