Cinque Terre

Vũ Trung Tùy Bút

Tác giả :
Thể Loại : Hồi Ký - Tuỳ Bút
EPUB MOBI PDF Đọc Online


Vũ trung tùy bút, hiểu theo nghĩa tùy theo ngọn bút viết trong khi mưa, được viết khoảng thời Lê mạt Nguyễn sơ, ghi lại nhiều sự việc xảy ra vào cuối đời Lê và đời Tây Sơn.Tuy Phạm Đình Hổ gọi tác phẩm của mình là tùy bút, nhưng nó không phải được viết theo lối tùy bút bây giờ, mà với nghĩa nôm na là “muốn viết cái gì thì viết, không cần hệ thống, kết cấu và mạch lạc”

Có thể bạn thích sách  Xách ba lô lên và đi – Tập 1: Châu Á là nhà, đừng khóc