Cinque Terre

Việt Sử Toàn Thư

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB MOBI


Việt Sử Toàn Thư là tên của 1 quyển sách về Lịch sử Việt Nam do sử gia Phạm Văn Sơn biên soạn năm 1960. Theo Phạm Văn Sơn thì ông “hy vọng tác phẩm này sẽ hợp với nhu cầu của tình thế một phần nào, góp được ít nhiều công quả cần thiết cho sự phát triển và xây dựng văn học của nước nhà trong giai đoạn mới của lịch sử”

Có thể bạn thích sách  Sụp Đổ – Các Xã Hội Đã Thất Bại Hay Thành Công Như Thế Nào?