Cinque Terre

Tư duy lại tương lai

Tác giả :
Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
EPUB


Tương lai sẽ không còn giống như những gì mà các nhà kinh doanh vẫn hình dung. Do đó nhất thiết phải tư duy lại tương lai. Những nhà lãnh đạo kinh doanh và những nhà chiến lược kinh doanh nào muốn thành công trong một môi trường đang biến đổi dữ dội như hiện nay, không nên bỏ qua quyển sách này!

Có thể bạn thích sách  Đón đầu xu hướng