Cinque Terre

Truyện cười dân gian Việt Nam

Tác giả :
Thể Loại : Truyện Cười - Tiếu Lâm
EPUB MOBI


MỤC LỤC:

 1. Tâm Đầu Ý Hợp
 2. Không Có Con Nào Nhỏ Cả
 3. Vắn Tắt
 4. Ước
 5. Cái Tội Ham Ăn
 6. Tự Tử Bằng Bún Rượu
 7. Tôi Tưởng Là
 8. Trứng Ngót
 9. Thơm, Thối
 10. Chết Ngàn Năm
 11. Những Hai Chân
 12. Đội Làm Sao Hết
 13. Tri Kỷ
 14. Lò Mò
 15. Túng Thiếu
 16. Ăn Ở Ra Làm Sao
 17. Tôi Không Có Nói
 18. Mắc Quá
 19. Bản Chất
 20. Vắt Cổ Chày Ra Nước
 21. Dốt Hay Nói Chữ
 22. Bị Xỏ
 23. Tướng Công Tốt Bụng
 24. Thông Cảm
 25. Biết Chữ Thì Mua Làm Gì?
 26. Đặt Lờ Trên Cây
 27. Giấu Cày
 28. Thừa Một Con Thì Có
 29. Lời Cha Dặn
 30. Nước Mắm Hâm
 31. Không Phải Thịt Lợn Sề
 32. Trứng Vịt Muối
 33. Kén Rể
 34. Tài Ứng Đối
 35. Anh Chàng Nói Hay Chữ
 36. Khúc Ruột Cũng Không Cho
 37. Nhờ Thầy
 38. Tại Ông Không Hỏi
 39. Cây Đơn
 40. Trinh Với Liêm
 41. Xin Làm Cha Để Trả Nợ
 42. Chỉ Thiếu Gan Trời Là Chưa Ăn
 43. Kiêng Cữ
 44. Mẹo Của Thầy
 45. Lẫy Kiều
 46. Cưa Gì Cũng Được
 47. Mặt Dầy
 48. Có Nhẽ Đâu Thế!
 49. Sợ Sét Bà
 50. Đi Hồ
 51. Lừa Gặp Bợm
 52. Có Mà Ra Nhà Xác
 53. May Mà Cầm Tinh Con Cầy
 54. Bây Giờ Mới Thò Đầu Ra
 55. Mối Ăn Nhà
 56. Không Có Đồ Ăn
 57. Xin Nước Lạnh
 58. Mưu Trí
 59. Không Bán Nữa
 60. To Hơn Cái Nồi Này
 61. Ở Rể
 62. Thiên Sinh Tự Nhiên
 63. Tưởng Là Không Phải
 64. Yết Thị
 65. Cũng Một Môn
 66. Cho Nó Một Chút
 67. Nói Chuyện Thiên Văn
 68. Thế Thì Không Mất
 69. Quan Sợ Ai
 70. Làm Thơ Chia Gà
 71. Trời Sinh Ra Thế
 72. Chữ Nghĩa
 73. Mừng Đám Cưới
 74. Đừng Nói Nữa Tao Thèm
 75. Bằng Hai Mày
 76. Giàn Hoa Lý Sắp Đổ
 77. Quan Cũng Chịu
 78. Quan Đối Với Chó
 79. Đậu Khoa Sui Gia
 80. Bẩm Chó Cả
 81. Chiếm Hết Chỗ
 82. Sang Cả Mình Con
 83. Chó Cắn Tay
 84. Bán Kẹo
 85. Đừng Có Nói Dối
 86. Bánh Tao Đâu
 87. Ngủ Với Ông Xã
 88. Đã Có Thầy
 89. Đã Làm Sao
 90. Văn Hay
 91. Khó Hơn Đẻ
 92. Hết Trị
 93. Ai Sợ Vợ Nhất
 94. Lá Húng
 95. Con Thanh Tịnh
 96. Sát Sinh Tội Nặng Lắm
 97. Tín Chủ Nguyễn Thị Thẹo
 98. Mới Dựng
 99. Sao Nỡ Vội Chết
 100. Bốc Thuốc Theo Sách
 101. Con Xin Chịu
Có thể bạn thích sách  Truyện Cười Song Ngữ Anh – Việt