Cinque Terre

Trật Đả Cốt Khoa

Tác giả :
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
PDF Đọc Online


Mục lục:

Phần 1 – Khái lược về bộ xương người

Phần 2 – Điều trị bong gân

Phần 3 – Điều trị gãy xương

Phần 4 – Điều trị trật khớp (sai khớp)

Phần phụ lục:

Vài toa thuốc bổ gân xương phòng bong gân trật khớp

Có thể bạn thích sách  Đại Nhạn Khí Công