Cinque Terre

Theo Dòng Lịch Sử

Tác giả :
Thể Loại : Văn Hóa
PDF Đọc Online


Cuốn sách Theo Dòng Lịch sử của GS Trần Quốc Vượng do nhà xuất bản Văn Hóa ấn bản cứng năm 1996 nói về lịch sử địa danh văn hóa của người Việt, tục thờ các vị thần thánh và tâm thức của người Việt từ cổ đại đến trung và cận đại thông qua các địa danh lịch sử của dân tộc. Tác giả minh họa một cách sinh động văn hóa dân tộc Việt Nam thông qua 49 địa danh từ bắc đến nam, từ Cổ Loa thời An Dương Vương đến Mũi cà mau của thế kỷ 18. Ấn bản điện tử được chúng tôi cung cấp đến bạn với 565 Trang với đầy đủ mục lục, 

MỤC LỤC

1. Nhớ về Đất Tổ

2. Nghi về Đất Tổ Đền Hùng

3. Đất Tổ – huyền thoại và lịch sử

4. Vài suy nghĩ tản mạn về trống đồng

5. Mây ý kiến về trông đồng và tâm thức người Việt

6. Vĩnh Phú: Vị thế địa – chính trị và bản sắc địa Văn hóa

7. Cổ Loa

8. Lảng Bùng – Trạng Bùng

9. Khảo cố học – môi sinh khu vực Hương Sơn: Kết quả và viễn cảnh

10. Hương sơn – Tuyết Sơn

11. Một cái nhìn tổng quát về quần thếdi tích Hương Sơn

12. Hương Sơn thời tiền sử và sơ sử

13. Phù Đổng, từ truyền thuyết đến hội khoẻ

14. Mê Linh – hôm qua, hôm nay và ngày mai

Có thể bạn thích sách  Hành Trình Về Phương Đông

15. Đông Anh – truyền thống va cách mạng

16. Đình Đại trong bối cánh Bạch Mai Hà Nội

17. Thăm Gia Lâm

18. Câu chuyện một làng quê

19. Mùa xuân của một làng quê

20. Về thăm làng Hương Ngãi

21. Xứ Bắc ngày xưa

22. Bắc Thái – anh là ai

23. Xứ Bắc – Kinh Bắc: Một cái nhìn địa – văn hóa

24. Hà Bắc trong sự hình thành văn minh Việt cổ!

25. Xứ Đông Hải Hưng nhìn từ Kẻ Chợ

26. Đôi bờ Ngủ Huyện Khê

27. Khu danh thắng và di tích núi Tử Trầm -chùa Trầm

28. Hải Phòng nhìn từ thủ đô Hà Nội

29. Cao Bằng dưới cái nhìn dân gian về sự giao thoa Văn hóa Tày – Việt

30. Nhìn nhận tầm vóc Folklore Cao Bằng

31. Ở một vùng biên ải

32. Sông Châu – núi Đọi – họ Trần và những quan hệ với cụ Kép Trà

33. Mấy nét tóm tắt về làng Giẽ Hạ – xà Thịnh Phúc và phủ từ họ Đặng ở xà nhà

34. Về tên đất Kẻ Giầy, phủ Giầy

35. Xú Thanh – vài nét về lịch sứ – văn hóa

36. Phát hiện mớí nhất các di chỉ văn hóa Hòa Bình ở Cẩm Thuỷ xứ Thanh

37. Hà Tĩnh từ xa xưa

38. Vài suy nghĩ về văn hóa Quảng Trị cô

39. Đất Quáng – cái nhìn địa lý – văn hóa và lịch sử

40. Quê hương Nguyễn Phan Chánh: Một cái nhìn địa – văn hóa

Có thể bạn thích sách  Bài Học Ngàn Vàng

41. Vì sao Vân Cát – Tiên Hương là một, hồi sau tách đôi và rồi đã và đang lần kết đôi

42. Văn hóa Huế trên dặm (đường) Dài lịch sử

43. Xứ Huế và vị thế lịch sử của nó

44. Về di sản văn hóa xử Huế

45. Xứ Huế, những giá trị lịch sử – văn hóa

46. Champapura Hội An – Faifo

47. Tổng thuật kết quà hội nghị khoa học về khu phố cố Hội An

48. Điền dã từ Quảng Trị qua xứ Huế đến Nha Trang đế từ thờ phụng Thiên Yana trở về cội nguồn sự tích Pổ Inô Nagar

49. Về với Cà Mau

50. Lời bạt