Cinque Terre

Tại Sao Mác Đúng?

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB MOBI PDF Đọc Online


Tại sao Mác đúng? là một tác phẩm có giá trị tham khảo tốt, mang lại cho chúng ta thêm một cách nhìn mới, một cơ sở mới để củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác với vai trò là nền tảng tư tưởng của công cuộc cách mạng xây dựng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Có thể bạn thích sách  Giới Thiệu Khu Di Tích Lịch Sử Đền Hùng