Cinque Terre

Siêu tăng trưởng

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
PDF Đọc Online


Giới thiệu

Cuốn sách “Siêu tăng trưởng” của tác giả Gino Wickman đưa ra một hệ thống toàn diện, gọi là EOS (Entrepreneurial Operating System – Hệ điều hành Doanh nghiệp), nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt được tăng trưởng bền vững và hiệu quả. Thông qua cuốn sách này, Wickman chia sẻ những công cụ và quy trình thực tế để xây dựng một tổ chức vận hành trơn tru, tập trung vào mục tiêu chung.

Trong “Siêu tăng trưởng”, tác giả giới thiệu 6 hợp phần cốt lõi của EOS: Tầm nhìn, Con người, Dữ liệu, Vấn đề, Quy trình và Lực đẩy. Cuốn sách hướng dẫn chi tiết cách xây dựng tầm nhìn rõ ràng, tuyển dụng đúng người đúng chỗ, sử dụng chỉ số đo lường, giải quyết vấn đề, tài liệu hóa quy trình và tạo động lực để thực hiện. Các công cụ như Sơ đồ Trách nhiệm Giải trình, Thẻ điểm, Hòn đá, và các cuộc họp định kỳ được giới thiệu chi tiết.

Với phong cách dễ đọc và nhiều ví dụ thực tế, cuốn sách “Siêu tăng trưởng” trở thành một cẩm nang đắc lực cho các chủ doanh nghiệp muốn xây dựng một tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được tăng trưởng bền vững. Wickman khẳng định rằng, bằng cách áp dụng các nguyên tắc trong EOS, các doanh nghiệp có thể vượt qua những thách thức phổ biến và đạt được thành công lớn hơn.

Tóm tắt Siêu tăng trưởng của Gino Wickman

Chương 1: HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

 • EOS xác định 6 hợp phần chính trong tổ chức: Tầm nhìn, Con người, Dữ liệu, Vấn đề, Quy trình và Lực đẩy.
 • Các chủ doanh nghiệp thành công truyền đạt rõ tầm nhìn và giúp nhân viên thấy định hướng phát triển. Công cụ V/TO giúp diễn giải tầm nhìn rõ ràng chỉ trong 2 trang.
 • Các lãnh đạo giỏi luôn có người tài năng bên cạnh. EOS phân tích 2 yếu tố làm nên đội ngũ tuyệt vời: đúng người, đúng vị trí.
 • Các lãnh đạo xuất sắc dựa vào chỉ số đo lường để quản lý. EOS sử dụng Thẻ điểm để theo dõi hoạt động hàng tuần.
 • Các vấn đề là chướng ngại vật khi thực hiện tầm nhìn. Hãy xác định, thảo luận thẳng thắn và loại bỏ chúng bằng Danh sách Vấn đề.
 • Các quy trình làm rõ cách vận hành kinh doanh. Cần xác định, tài liệu hóa, đơn giản hóa và làm theo đúng quy trình.
 • Tổ chức thành công phải có một hệ thống để có sự thống nhất và trách nhiệm cao.
 • Chấp nhận những thay đổi cần thiết với tinh thần cởi mở và sẵn sàng đón nhận ý kiến mới.
Có thể bạn thích sách  Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài

Chương 2: BUÔNG TAY KHỎI CÀNH NHO

 • Phải sẵn lòng thay đổi và chấp nhận rủi ro để tiến lên. Cần xây dựng đội ngũ lãnh đạo thực thụ, hiểu rằng chạm trần là không tránh khỏi, chỉ vận hành theo một hệ thống duy nhất, luôn cởi mở và có định hướng phát triển.
 • Phải lựa chọn người có 5 năng lực lãnh đạo: đơn giản hóa, phân quyền, dự báo, hệ thống hóa và cấu trúc để vượt qua giai đoạn chạm trần.
 • Các doanh nghiệp thành công cần thống nhất về cách gọi tên, đo lường, giải quyết vấn đề. Không thể xây dựng tổ chức vĩ đại với nhiều hệ thống vận hành cùng lúc.

Chương 3: HỢP PHẦN TẦM NHÌN

 • Trả lời 8 câu hỏi để diễn đạt tầm nhìn rõ ràng: Các giá trị cốt lõi, trọng tâm cốt lõi, mục tiêu 10 năm, chiến lược marketing, bức tranh 3 năm, kế hoạch 1 năm, các hòn đá theo quý, các vấn đề.
 • Giá trị cốt lõi là 3-7 nguyên tắc hướng dẫn quan trọng của doanh nghiệp, giúp thu hút những người cùng chí hướng. Chúng được truyền đạt qua văn hóa, ảnh hưởng đến tuyển dụng, sa thải, khen thưởng nhân viên.
 • Trọng tâm cốt lõi là mục đích tổ chức tồn tại, thị trường ngách của doanh nghiệp. Đó là nền tảng để đưa ra quyết định, tập trung nguồn lực.
 • Mục tiêu 10 năm phải ấn tượng, táo bạo. Đó là đích đến mà mọi người hướng tới.
 • Chiến lược marketing bao gồm: Thị trường mục tiêu, 3 điểm độc đáo, quy trình chiến thắng và sự đảm bảo. Chúng định hình các nỗ lực bán hàng và marketing.
 • Bức tranh 3 năm giúp nhân viên hình dung về tương lai, là cơ sở để xây dựng kế hoạch 1 năm.
 • Các hòn đá ưu tiên theo quý để đạt tiến độ trong 90 ngày tới.
 • Danh sách các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng tới việc đạt mục tiêu.
 • Chia sẻ tầm nhìn với toàn thể nhân viên, khuyến khích họ tham gia sáng tạo, hiểu rõ, định hướng hành động và cam kết.
Có thể bạn thích sách  Kaizen Teian – Tập 2

Chương 4: HỢP PHẦN CON NGƯỜI

 • Thành công của doanh nghiệp đến từ việc chọn “đúng người” và đặt họ vào “đúng chỗ”.
 • Công cụ Phân tích Con người giúp xác định ai chia sẻ các giá trị cốt lõi để đảm bảo văn hóa tốt.
 • Sơ đồ Trách nhiệm Giải trình định nghĩa rõ các vai trò, trách nhiệm, vị trí để cấu trúc tổ chức đúng. Có 3 chức năng chính: Bán hàng/Marketing; Vận hành; Tài chính/Hành chính.
 • Cần một Người tích hợp để liên kết hài hòa 3 chức năng trên, vượt qua xung đột.
 • Nửa số tổ chức còn có Lãnh đạo Tầm nhìn – người đưa ra ý tưởng, xử lý các vấn đề lớn. Có động năng lớn giữa Lãnh đạo Tầm nhìn và Người tích hợp.
 • Dùng bộ lọc GWC (Hiểu, Muốn, Năng lực) để đặt đúng người vào đúng chỗ và buông tay, phân quyền. Cần chuẩn bị làm các thay đổi nhân sự cần thiết để có cấu trúc đúng.

Chương 5: HỢP PHẦN DỮ LIỆU

 • Thẻ điểm là công cụ theo dõi các chỉ số đo lường hoạt động kinh doanh hàng tuần, giúp nhanh chóng phát hiện các vấn đề để xử lý, dự báo các xu hướng và điều chỉnh kịp thời.
 • Thẻ điểm bao gồm 5-15 chỉ số cốt lõi, cho từng người chịu trách nhiệm một chỉ số (KPIs) để theo dõi và cải thiện.
 • Một Thẻ điểm hoàn chỉnh cần 6 bước: Xác định các chỉ số cốt lõi hàng tuần, xác định người chịu trách nhiệm, đặt mục tiêu, điền số liệu thực tế theo tuần, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu.
 • Mỗi người cần một chỉ số đo lường cụ thể để tập trung thực hiện, giúp minh bạch trách nhiệm, tạo động lực, cải thiện kết quả và xây dựng tinh thần đồng đội.
 • Các chỉ số đo lường cá nhân có thể dựa trên 5 vai trò chính của mỗi vị trí trong Sơ đồ Trách nhiệm Giải trình.
 • Khi có tầm nhìn rõ ràng, đúng người đúng chỗ và hệ thống đo lường minh bạch, doanh nghiệp sẽ loại bỏ được các rào cản và giải quyết các vấn đề đang kìm hãm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu.
Có thể bạn thích sách  Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1

Chương 6: Quy trình

Chương này tập trung vào hợp phần Quy trình, bao gồm cách xác định, tài liệu hóa và tuân thủ các quy trình cốt lõi. Tài liệu hóa quy trình theo nguyên tắc 20/80 giúp doanh nghiệp đơn giản hóa, tạo ra nhất quán và kiểm soát. Chương cũng đề cập đến việc đảm bảo mọi người tuân thủ các quy trình.

Chương 7

Chương này giới thiệu Thế giới 90 ngày và các cuộc họp định kỳ trong EOS, bao gồm Cuộc họp 10 điểm hàng tuần, họp hàng quý và hàng năm. Các cuộc họp này giúp duy trì trách nhiệm giải trình, giải quyết vấn đề và đạt được Lực đẩy để hiện thực hóa tầm nhìn. Chương cũng đề cập đến Hòn Đá – các ưu tiên ngắn hạn 90 ngày.

Chương 8-9

Chương 8 đi sâu vào hợp phần Lực đẩy và vai trò của Hòn Đá trong việc đạt được lực đẩy. Chương 9 tổng kết lại hành trình thực hiện EOS, bao gồm những khám phá, thách thức và lợi ích khi xây dựng một doanh nghiệp vận hành tốt.

Chương 10

Chương cuối cùng cung cấp trình tự khuyến nghị để triển khai các công cụ EOS trong doanh nghiệp, với các công cụ chính là: Sơ đồ Trách nhiệm Giải trình, Hòn Đá, Nhịp họp, Thẻ điểm, V/TO, Quy trình tài liệu hóa và Mỗi người một chỉ số. Chương cũng đề cập cách giới thiệu các công cụ với toàn bộ doanh nghiệp.