Cinque Terre

Phòng, Chống Bệnh Nhiệt Thán Và Lở Mồm Long Móng

Tác giả :
Thể Loại : Nông - Lâm - Ngư
PDF Đọc Online


Cuốn sách “Hướng dẫn phòng chống bệnh nhiệt thán và lở mồm long móng” của tác giả Bùi Quý Huy cung cấp cho bà con nông dân các kiến thức quan trọng để phòng chống bệnh: NHIỆT THÁN VÀ LỞ MỒM LONG MÓNG.

Bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm cấp  tính  do  virut  gây  ra,  là  bệnh  của  động  vật móng  guốc  chẵn,  bao  gồm  cả  thú  nuôi  lẫn  thú hoang như trâu, bò, lợn,  dê, cừu, hươu, nai  …, gây sốt  cao;  bệnh  có  đặc  tính  lây  lan  rất  nhanh  và mạnh,  rất rộng,  có  thể xảy ra ỏ nhiều vùng trong một  nước  hoặc  nhiều  nước,  tạo  thành  ĐẠI  DỊCH. Bệnh gây ra những tổn thất kinh tế to lốn, đặc biệt ở những nưốc có nền chăn nuôi tập chung và ngăn cản  việc  buôn  bán  động vật,  sản  phẩm  động  vật trong nước và quổc tế.

Vì những tính chất quan trọng nêu trên, bệnh lở mồm long móng đã được Tổ chức dịch tễ thế giói (OIE) xếp vào loại bệnh thứ nhất thuộc  danh mục bảng A trong kiểm dịch quốc tế.

Bệnh lở mồm long móng có thể lây sang người, như người làm nghề giết mổ ra súc, người trực tiếp chăm gia súc ốm, cán bộ thú ý chữa trị gia súc mắc bệnh…  Nhưng bệnh rất khó lây  sang ngưòi và chỉ  mắc ở thể nhẹ, có thể tự khỏi sau vài ngày.