Cinque Terre

Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội – Một Kỹ Thuật Mới

Tác giả :
Thể Loại : Nông - Lâm - Ngư
PDF Đọc Online


Người chăn nuôi vịt thường nghĩ tới nuôi vịt là phải có ao,hồ, sông, suối… không có nước để vịt bơi lội thì không nuôi được vịt. Với những kỹ thuật mới nuôi vịt trên khô (không cần nước để bơi lội) vẫn có thể nuôi được vịt đạt năng suất và chất lượng cao. Kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ này đã được người chăn nuôi vịt tiếp thu và có hiệu quả cao. Công nghệ nuôi vịt trên khô đã làm thay đổi hẳn cách nghĩ và cách làm của người nuôi vịt Việt Nam từ xưa tới nay.
Để giúp người nuôi vịt hiểu và áp dụng thành công kỹ thuật mới này, xin giới thiệu cuốn sách Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội, Một Kỹ Thuật Mới.

Có thể bạn thích sách  Kỹ thuật lên men thực phẩm cổ truyền Việt nam và các nước