Cinque Terre

Những gian thần trong triều đại Trung Hoa

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB MOBI PDF Đọc Online


Quyển sách này giới thiệu mấy chục tên gian thần, tuy mới chỉ là “ Một nhúm nhỏ “. Song chúng cũng đã từng đem lại cho nhân dân cả nước những tai hoạ trầm trọng. Mặc dù sóng nước Trường Giang không ngừng chảy xiết, sóng Hoàng Hà dữ dội đã phủ bằng những vết thương lịch sử từ lâu, song là con cháu của Viêm Hoàng, chẳng lẽ vết sẹo lành là quên đau hay sao? Từ mặt trái, gian thần cũng để lại cho thế nhân những bài học kinh nghiệm đáng được nghiêm túc tổng kết.

Có thể bạn thích sách  Kể Chuyện Danh Nhân Việt Nam – Tập 07: Những Nhà Cải Cách Việt Nam