Cinque Terre

Nâng Cao Kỹ Năng Giải Toán Trắc Nghiệm 100% Dạng Bài Hàm Số Và Các Bài Toán Liên Quan

Tác giả :
Thể Loại : Tài Liệu Học Tập
PDF Đọc Online


Cuốn sách “Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100% dạng bài hàm số và các bài toán liên quan” của tác giả Tô Thị Nga biên soạn tổng hợp một cách chi tiết các kiến thức trọng tâm liên quan đến các vấn đề hàm số, cuốn sách hướng dẫn chi tiết cách làm bài cũng như cách tiếp cận các bài toán thuộc phần hàm số.

Cuốn sách hướng tới các vấn đề chính sau:

Vấn đề 1. Tính đơn điệu của hàm số

 • Dạng 1. Xét tính đơn điệu của hàm số và ứng dụng của tính đơn điệu vào việc giải một số bài toán
 • Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu

Vấn đề 2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

 • Dạng toán. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng D cho trước

Vấn đề 3. Cực trị hàm số

 • Dạng toán. Sự tồn tại cực trị và các bài toán liên quan

Vấn đề 4. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

 • Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị
 • Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến theo hệ số góc cho trước
 • Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước

Vấn đề 5. Tiệm cận của đường cong

 • Dạng toán. Tìm tiệm cận của hàm số và điều kiện của tham số
Có thể bạn thích sách  Nâng Cao Kỹ Năng Giải Toán Trắc Nghiệm 100% Dạng Bài Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng

Vấn đề 6. Khảo sát hàm số và các ứng dụng

 • Dạng 1. Khảo sát hàm số bậc ba và ứng dụng
 • Dạng 2. Khảo sát hàm trùng phương và các ứng dụng
 • Dạng 3. Khảo sát hàm phân thức bậc 1 / bậc 1 và các ứng dụng
 • Dạng 4. Khảo sát hàm phân thức bậc 2 / bậc 1 và các ứng dụng