Cinque Terre

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 6) – Thời Nhà Hồ

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
PDF Đọc Online


Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó.

Tập 6 giới thiệu về lịch sử nước ta thời nhà Hồ với những biến động nơi sân khấu chính trị.

Có thể bạn thích sách  Nhật Bản Qua Lăng Kính Người Việt Đầu Thế Kỷ XX - Nguyễn Mạnh Sơn