Cinque Terre

Kiến Trúc Cổ Việt Nam Từ Cái Nhìn Khảo Cổ Học

Tác giả :
Thể Loại : Kiến Trúc - Xây Dựng
PDF Đọc Online


Nhà xuất bản: NXB Xây dựng
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 179
Mục Lục

 • Phục dựng tháp Tường Long – Đồ Sơn, Hải Phòng. Một cái nhìn khảo cổ học
 • Kiến trúc nhà cửa thời Trần
 • Chùa Vĩnh Nghiêm – Một trung tâm Phật giáo đã 700 tuổi
 • Đình làng, điểm lại bước đi ban đầu
 • Đình làng – Hình tượng
 • Đình Phù Lão – Bắc Giang. Một phát hiện có giá trị
 • Ghi chú về đình quê xứ Nghệ
 • Thẩm định lại giá trị kiến trúc văn miếu – Hà Nội
 • Văn hóa thời Nguyễn nhìn từ nhà khung gỗ
 • Hội An – nhìn từ các bản vẽ ghi của xí nghiệp bảo tồn và tu sửa di tích – Bộ Văn hóa
 • Tiếp xúc văn hóa ở Hội An nhìn từ nhà khung gỗ
 • Cây thước tầm trong nền kiến trúc cổ Việt Nam
 • Về cái củng trong nền kiến trúc cổ Việt Nam
 • Nguyễn An – Một kiến trúc sư – một nhà thơ – một nhân cách mẫu mực
 • Kiến trúc Thần đạo Nhật Bản (Shinto shrine)
Có thể bạn thích sách  Nghệ Thuật Kiến Trúc Theo Văn Hóa Cổ Trung Hoa