Cinque Terre

Hùng Mạnh Hơn Sau Khủng Hoảng

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
EPUB MOBI


Cuốn sách Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng chỉ ra những thách thức cơ bản mà tất cả các tổ chức công và tư, tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận, cần phải đối mặt và vượt qua nếu mong muốn tồn tại được với cuộc sống hiện tại.

Để có thể đối mặt và vượt qua những thách thức này, những tổ chức thành công sau cuộc khủng hoảng đã nghiên cứu và áp dụng bảy năng lực cần thiết, cho dù không thể làm chủ một cách hoàn toàn.

Có thể bạn thích sách  Biển Cả Và Giá Trị Cuộc Sống - Richard Bode