Cinque Terre

Giáo Trình Pháp Lệnh Thú Y Và Kiểm Nghiệm Sản Phẩm Vật Nuôi

Tác giả :
Thể Loại : Nông - Lâm - Ngư
PDF Đọc Online


Phần 1. Pháp lệnh thú y
Chương 1. Những quy định chung
Chương 2. Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật
Chương 3. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
Chương 4. Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, sinh vật, hàng hóa dùng trong thú y
Chương 5. Hành nghề thú y
Chương 6. Thanh tra, giải quyết tranh chấp
Chương 7. Điều khoản thi hành

Phần 2. Kỹ thuật kiểm tra thịt, sữa, trứng
Chương 1. Lò mổ gia súc và kỹ thật kiểm tra thịt
Chương 2. Kiểm tra vệ sinh thú y, sữa và chế phẩm của sữa
Chương 3. Kiểm tra vệ sinh thú y, trứng và chế phẩm của trứng

Phần 3. Thực hành
Xem quy trình lò mổ và kiểm tra thịt

Có thể bạn thích sách  Sổ Tay Khám Chữa Bệnh Cho Dê