Cinque Terre

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
PDF Đọc Online


Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính:

Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường
Chương 2. Kinh tế ô nhiễm
Chương 3. Kinh tế tài nguyên
Chương 4. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường
Chương 5. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam
Chương 6. Định giá tài nguyên và tác động môi trường
Chương 7. Kinh tế học và các chính sách áp dụng cho thuỷ sản
Bài tập và câu hỏi thảo luận
 

Có thể bạn thích sách  Thay Đổi 1% Cách Lãnh Đạo - 99% Đạt Được Thành Công - Eitaro Kono