Cinque Terre

Giai Thoại Làng Nho

Tác giả :
Thể Loại : Hồi Ký - Tuỳ Bút
MOBI


Từ Bùi Ân Niên đến Vũ Phạm Hàm, các câu chuyện ngắn dài được sắp đặt và kể lại như dã sử, với những dòng thơ trích dịch và lời dẫn giải tường tận. Đôi khi tôi tưởng như đọc Nam Hải Dị Nhân , song lời lẽ ở đây gọn gàng hơn, và tuy nghiêm chỉnh, vẫn không giấu nổi ở nhiều đoạn, nụ cười hóm hỉnh

Có thể bạn thích sách  Con Trai Kẻ Khủng Bố