Cinque Terre

Đông Chu Liệt Quốc

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
EPUB MOBI PDF Đọc Online


Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ biến và sâu xa của nhân loại. Bộ tiểu thuyết sánh ngang cùng với Tam quốc diễn nghĩa, vượt lên đứng đầu những bộ tiểu thuyết lịch sử thời Minh – Thanh.

“Đọc bộ sách này bằng mấy mươi sách khác” – Khuyết danh

“…Một bức họa bao la về một thời kì lịch sử cổ đại rộng lớn của Trung Hoa” – Cao Xuân Huy

“Đọc Đông Chu liệt quốc, người đọc sẽ thích thú được biết những điều bí mật trong cung đình mà sử sách nhà nước xưa không bao giờ nói đến” – Lê Huy Tiêu Lê Đức Niệm

Có thể bạn thích sách  Trở thành người lãnh đạo hiệu quả