Cinque Terre

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng

Tác giả :
Thể Loại : Kiến Trúc - Xây Dựng
PDF Đọc Online


Trình bày các quy định định mức dự toán các công tác khảo sát xây dựng. Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Ban hành kèm theo quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Có thể bạn thích sách  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Lắp Đặt