Cinque Terre

Đánh thức tài năng toán học 03 – 9-10 tuổi – Bùi Thu Hà

Tác giả :
Thể Loại : Khoa Học - Kỹ Thuật
PDF Đọc Online


ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC – 3
MATHS OLYMPIAD – UNLEASH THE MATHS OLYMPIAN IN YOU
Begin

Tập tiếp theo của cuốn sách Đánh thức tài năng toán học 01 – 7-8 tuổi.

Tập tiếp theo của cuốn sách Đánh thức tài năng toán học 02 – 8-9 tuổi.

Trong toán học, có nhiều quy luật khác nhau: một số tương đối dễ hiểu và một số khác phức tạp hơn. Do đó, ta phải suy nghĩ độc đáo và linh hoạt để tìm ra đáp án.

Không kể đến việc thêm hay bớt số hạng của dãy số theo quy luật, việc áp dụng phép nhân, phép chia hay thậm chí sử dụng cả hai kỹ năng số học cũng có thể giúp ích trong việc giải toán.

Trong dãy số Fibonacci, số hạng thứ ba của dãy số theo quy luật bằng tổng của số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai; số hạng thứ tư bằng tổng của số hạng thứ hai và thứ ba; số hạng thứ năm bằng tổng của số hạng thứ ba và thứ tư, và cứ tiếp tục như thế. Về bản chất, kể từ sau số hạng đầu tiên hai số, mỗi số hạng là tổng của hai số hạng liền trước nó.

VÍ DỤ

Điền các số còn thiếu trong dãy số sau: (a) 4, 7, 10, 13, ( ), …
Phân tích: Hiệu của hai số hạng liền kề nhau trong dãy số trên là 3, nên số hạng tiếp theo phải là: 13 + 3 = 16.
(b) 2, 6, 12, 20, (), …

Có thể bạn thích sách  Chuyện Lạ Đó Đây

Phân tích: Dãy số này thú vị hơn dãy số ở câu (a). Số hạng thứ hai hơn số hạng thứ nhất 4 đơn vị. Sau đó, hiệu của hai số hạng liền kề sẽ tăng thêm 2.
2+4=6
6+4+2 = 12
12+4+2+2=20
Do đó, số hạng tiếp theo là: 20+4+2+2+2=30.

(c) 2, 6, 18, ( ), …

Phân tích: Trong dãy số trên, thật khó tìm được hiệu số giữa bất cứ hai số liên tiếp nào. Hiệu của số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai là 4. Hiệu của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba là 12. Quan sát hai hiệu này sẽ nhận ra rằng 12 gấp ba lần 4. Do đó, số hạng thứ hai gấp 3 lần số hạng thứ nhất; số hạng thứ ba gấp 3 lần số hạng thứ hai, … và cứ thế.

Terry Chew

Tải sách Đánh thức tài năng toán học 03 – 9-10 tuổi

Tải ebook Đánh thức tài năng toán học 03 – 9-10 tuổi

Tải pdf Đánh thức tài năng toán học 03 – 9-10 tuổi

Tải PDF Đánh thức tài năng toán học 03 – 9-10 tuổi

Tải sách Đánh thức tài năng toán học 03 – 9-10 tuổi

Tải ebook Đánh thức tài năng toán học 03 – 9-10 tuổi