Cinque Terre

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
PDF Đọc Online


Cuốn sách này hy vọng có thể gợi mở cách nhìn mới, làm rõ nhiều vấn đề chính sách kinh tế cho các nhà lãnh đạo nhà nước, các cố vấn kinh tế, các quan chức nhà nước trung ương và địa phương, các nhà doanh nghiệp, các học giả, cán bộ nghiên cứu… góp phần tạo ra những cuộc tranh luận lành mạnh, có văn hóa và rộng rãi, góp phần đắc lực vào nâng cao dân trí. 

 1. Sở hữu
  • Khu vực tư nhân
  • Khu vực nhà nước
  • Sự dịch chuyển tỉ lệ của hai khu vực
  • Quan hệ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân
  • Các hình thức sở hữu khác
 2. Phẫu thuật ổn định
  • Chặn đứng lạm phát
  • Phục hồi cân bằng ngân sách
  • Kiểm soát cầu vĩ mô
  • Tạo lập giá cả hợp lý
  • Thiết lập tỉ giá nhất quán và tính chuyển đổi của đồng tiền
  • Vì sao lại phải làm đồng thời
  • Dự trữ nhân đạo và kinh tế
  • Phẩu thuật ổn định và nước ngoài
  • Xóa bỏ nền kinh tế thiếu hụt
  • Phẫu thuật và sự lành bệnh
 3. Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị
  • Tính đại chúng của chương trình
  • Những nguồn gốc căng thẳng
  • Một chính phủ mạnh