Cinque Terre

Cố Đô Hoa Lư Lịch Sử Và Danh Thắng

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
PDF Đọc Online


Nội dung: 1: Lời giới thiệu. 2: Cố Đô Hoa Lư. 3: Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. 4: Đền thờ vua Lê Đại Hành. 5:Mã Yên Sơn. 6: Động Am Tiên. 7: Xuyên Thủy Động. 8: Chùa Nhất Trụ. 9: Đền thờ công chúa Phất Kim. 10:Động Hoa Sơn. 11: Động Thiên Tôn

  • Cố Đô Hoa Lư Lịch Sử Và Danh Thắng
  • NXB Thanh Niên 1998
  • Lã Đăng Bật
  • 124 Trang
Có thể bạn thích sách  Những vĩ nhân thay đổi thế giới