Cinque Terre

Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học Hữu Cơ

Tác giả :
Thể Loại : Tài Liệu Học Tập
PDF Đọc Online


Giới thiệu sơ lược: 
+ Phần 1. Các công thức giải nhanh bài tập Hóa học: Gồm 40 công thức giải nhanh của các dạng bài tập thường gặp trong Hóa hữu cơ. Ở mỗi công thức, có minh họa bằng 5 ví dụ.
+ Phần 2. Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thuộc 10 chương Hóa học hữu cơ. Đó là:
1. Đại cương về Hóa học hữu cơ
2. Hidrocacbon no
3. Hidrocacbon không no
4. Hidrocacbon thơm – nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
5. Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol
6. Andehit – Xeton – Axit Cacbonxylic
7. Este – Lipit
8. Cacbonhidrat
9. Amin – Amino Axit – Protein
10. Polime và vật liệu Polime

Có thể bạn thích sách  Bộ Sách Giáo Khoa lớp 11