Cinque Terre

Bút ký dưới hầm

Tác giả :
Thể Loại : Hồi Ký - Tuỳ Bút


Tôi là một người bệnh hoạn… Tôi là một người độc ác. Tôi là một người tẻ nhạt. Tôi chắc là tôi đau gan. Nhưng tôi không biết tí gì về bệnh tình của mình và có khi tôi cũng chẳng biết sự thực tôi đau chỗ nào nữa.

Có thể bạn thích sách  Tan Biến: Hồi Ký Về Thảm Hoạ Everest