Cinque Terre

Bảy Bước đến Thành Công

Tác giả :
Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
EPUB


Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tác giả cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để đến cửa thành công. Bảy bực thang đó là: Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực, Luyện nhân cách, Đắc nhân tâm, Luyện tập và giữ gìn sức khỏe, Khéo dùng tiếng mẹ đẻ, Luyện trí, Kiếm việc làm và dự để được thăng cấp.

Có thể bạn thích sách  Chinh Phục Mục Tiêu – Goals!