Cinque Terre

Bài Tập Sức Bền Vật Liệu

Tác giả :
Thể Loại : Kiến Trúc - Xây Dựng
PDF Đọc Online


Đối với sinh viên học môn Sức bền vật liệu, việc giải bài tập thường là khó khăn lớn nhất. Tài liệu Bài tập sức bền vật liệu này nhằm mục đích giúp đỡ sinh viên giảm bớt những khó khăn trong quá trình học giáo trình, nắm được phương pháp, đồng thời có một số kỹ năng cần thiết để giải bài tập.

Có thể bạn thích sách  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng