Cinque Terre

Ba Mươi Triết Gia Tây Phương

Tác giả :
Thể Loại : Triết Học
EPUB MOBI


Giới thiệu một cái nhìn khái quát về ba mươi Triết Gia tiêu biểu của Tây Phương: từ Socates, Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Husserl, Marx, Heidegger, Jung, Dewey..

Có thể bạn thích sách  Phê phán lý tính thuần túy